Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerček - Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Lokalita
obec Gemerček, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1880 – 1883. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Vstavaný chór na dvoch murovaných pilieroch je podklenutý českými plackami. Fasáda je členená horizontálnymi rímsami a polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá polygonálnym ihlancom
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z prelomu 19. a 20. storočia. Hlavný oltár je v secesnom slohu s obrazom sv. Alžbety Uhorskej zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Gemerček - Kostol sv. Alžbety Uhorskej foto © Ladislav Luppa 8/2016Gemerček - Kostol sv. Alžbety Uhorskej foto © Ladislav Luppa 8/2016Gemerček - Kostol sv. Alžbety Uhorskej foto © Ladislav Luppa 8/2016Gemerček - Kostol sv. Alžbety Uhorskej foto © Ladislav Luppa 8/2016Gemerček - Kostol sv. Alžbety Uhorskej foto © Ladislav Luppa 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 373.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 373.
Bibliografia
www.gemercek.sk
GPS
48.319506, 19.994383
48°19'10.2"N 19°59'39.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk