Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerská Hôrka - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Gemerská Hôrka, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1786. Prestavaný bol na konci 19. storočia. Kostol je sieňový priestor zaklenutý českými plackami, nad vstupom a na priečelnej stene má drevené protestantské empory. Predstavaná veža je členená lizénami a zakončená cibuľou. [1]
 

Kazateľnica je klasicistická z roku 1786, drevená s vyrezávanými ornamentmi na kazetách. [2] V kostole sa nachádza pamätná tabuľa na počesť padlých obyvateľov obce v prvej svetovej vojny. [3]
 

Kostol má dva zvony. Na väčšom z nich je maďarský nápis: KÉSZITETTE A HORKAI HELVET HITVALLASU EGYHAZ 1873 ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ PESTEN. Menší je bez nápisov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2003. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 373.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 373.
[3 - 5] www.gemerskahorka.szm.com (2.6.2016)
GPS
48.534502, 20.378322
48°32'04.2"N 20°22'42.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk