Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerská Poloma - zvonica
Iný názov
Veľká Poloma
Lokalita
obec Gemerská Poloma, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica pôvodne stála pri kostole, ktorý počas náboženských bojov v 16. – 17. storočí zanikol. Veža bola v 18. storočí zbarokizovaná. Začiatkom 19. storočia ju v hornej časti klasicisticky upravili. Ide o vysokú hranolovú dvojpodlažnú stavbu štvorcového pôdorysu, ktorú vymurovali z kameňa. Je zakončená stanovou strechou. Na fasádach sú zvyšky lizénového rámovania. [1]
 

Vstup do zvonice je na severnej strane a vedie k nemu nové kovové schodište. Vstupný otvor má obdĺžnikový tvar so segmentovým ukončením. Vstupné dvere sú drevené. Schodište vedúce do vyšších podlaží je jednoramenné úzke a drevené. Druhé nadzemné podlažie má tri zvukové okná obdĺžnikového tvaru s polkruhovým uzáverom. Vo veži sú dva zvony. Menší zvon je starší s datovaním 1876 s nápisom: „Kde v obci svornosť tam i horlivosť priateľnosť obce malo polomskej, … Romok“ (nápis ťažko čitateľný je neúplný). Veľký zvon z roku 1923 má nápis: “Poctyva obec malá Poloma ten zvon dala zo svoje usilovnosti a od spolu dobrodincoch po za mora za česť boží .., Walser Ferencz Budapest.“ [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Zvonica je situovaná pri vedľajšej uličnej komunikácii v časti obce zvanej Malá Poloma za kinosálou. Umiestnená je v závere potočnej radovej zástavby dediny. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
[2 - 3] www.gemerskapoloma.sk (5.2.2017)
GPS
48.713178, 20.483906
48°42'47.4"N 20°29'02.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk