Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerská Ves - klasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Gemerská Ves, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený okolo roku 1770 (1778). Nádvorná fasáda bola pravdepodobne upravená v roku 1830. Je to dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s osemosovou hlavnou fasádou s ústredným trojosovým rizalitom. Nad oknami je štukový obrazec s luiséznym festónom a v parapete okien je štukový obrazec s čabrakom. Medzi oknami je lizénové rámovanie. Nádvorná sedemosová fasáda má plytký stredný rizalit, zakončený zalomeným nadstavcom s luiséznymi vázami. Okná rizalitu majú trojhranné nadokenné frontóny. V miestnostiach sú valené a pruské klenby. Ku kaštieľu patrili hospodárske budovy z roku 1828. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je zlý! Patrí premonštrátskemu prepoštstvu v Jasove. [2]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 375.
[2] www.obec-gemerskaves.sk (4.6.2016)
Bibliografia
www.gemerskaves.sk
GPS
48.478077, 20.274942
48°28'41.1"N 20°16'29.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk