Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerská Ves - neskorobarokový kaštieľ
Lokalita
obec Gemerská Ves, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1768. Pri stavbe bočných krídel v roku 1826 bol klasicisticky upravený. Je to dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena U. Sedemosová hlavná fasáda, členená kordónovou a podstrešnou rímsou, má v parapete a frontóne okien štukové obrazce. V strednej osi je segmentovo zakončený portál s kamenným profilovaným ostením, na klenáku datovanie 1768 a 1826. Podjazd je zaklenutý na širokých medziklenbových pásoch českou plackou. V miestnostiach sú valené klenby, české placky a korýtkové klenby. Dve bočné krídla mali na poschodí obytné a na prízemí hospodárske miestnosti. Fasáda nádvoria je hladká. [1]
 

Kaštieľ dala postaviť rodina Draskócziovcov, neskôr ho predali rodine grófa Spanyola. V roku 2007 bol kaštieľ odpredaný za symbolickú 1 korunu potomkom grófa Spanyola. Žiaľ, do dnešného dňa sa jeho rekonštrukcia neuskutočnila. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa nie je dobrý. Ide o súkromné vlastníctvo.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 375.
[2] www.obec-gemerskaves.sk (4.6.2016)
Bibliografia
www.gemerskaves.sk
GPS
48.479287, 20.275690
48°28'45.4"N 20°16'32.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk