Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Geraltov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Geraltov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1792 podľa projektu stavebnej kancelárie Komory. Obnovený bol v roku 1913. Jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a s dvoma malými výklenkovými kaplnkami po stranách lode, naznačujúcimi transeptálny zámer a priestor kríženia. Uzáver a výklenkové kaplnky sú kryté konchou, loď jedným poľom pruskej klenby. Na západnom priečelí stojí lizénovým rámom členená veža, obklopená z oboch strán krídlami štítu. Na nárožiach stavby boli kedysi diagonálne oporné piliere. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1913. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Geraltov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Novotný 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 376 -377.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 377.
GPS
49.137446, 21.259818
49°08'14.8"N 21°15'35.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk