Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gerlachov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Gerlachov, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neskoršou úpravou postavený v roku 1800. Renovovaný bol v roku 1899. Sieňový priestor zaklenutý korýtkovou klenbou s lunetami a zrkadlom v prostriedku. Fasády sú hladké, strecha sedlová. [1]
 

Oltár je klasicistický z polovice 19. storočia. V strede stĺpovej architektúry bol kedysi obraz Ukrižovania. Kazateľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia s reliéfmi štyroch evanjelistov na rečništi. Krstiteľnica z 19. storočia má cibuľovitý vrchnák. [2]
 

Je to jediný zachovalý kostol v obci, ktorý je plne funkčný. Aj tento kostol si pamätá skazu a ničenie druhej svetovej vojny. Po jej skončení bol v dezolátnom stave a bolo nutné opraviť celú vonkajšiu krytinu. Kostol bol vynovovaný aj neskôr, kedy sa v ňom zaviedla elektrina a vynovil sa interiér. Poslednou úpravou bolo zrekonštruovanie asi 5 metrového oltára a zakúpenie nového obrazu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Fotogaléria
Gerlachov - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 377.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 377.
[3] www.obecgerlachov.sk (5.3.2017)
GPS
49.098286, 20.206907
49°05'53.8"N 20°12'24.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk