Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gerlachov, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršou stavbou v obci Gerlachov je starý kamenný kostol pochádzajúci z 13. storočia, z ktorého zostala iba veža, zvyšky lode a základov. Zachoval sa aj zvon odliaty v roku 1525. [1]
 

Kostol bol jednoloďový so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. Presbytérium malo ťažkú krížovú rebrovú klenbu s klinovými rebrami s jedným žľabom. Z veže viedol vstup na panskú emporu. Loď mala drevený strop. Fasády boli hladké. [2]
 

Zachovaná veža bola po druhej svetovej vojne v katastrofálnom stave a hrozilo, že sa rozpadne. Nakoniec sa ju podarilo zachrániť. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia veže.
Fotogaléria
Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019Gerlachov - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] www.obecgerlachov.sk (5.3.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 377.
[3] www.obecgerlachov.sk (5.3.2017)
GPS
49.097630, 20.207279
49°05'51.5"N 20°12'26.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk