Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Géza HAYNIK: Denník vojnového zajatca 1916 – 1917 (GMM)
geza-haynik-dennik-vojnoveho-zajatca-1916-1917-gmm geza-haynik-dennik-vojnoveho-zajatca-1916-1917-gmm geza-haynik-dennik-vojnoveho-zajatca-1916-1917-gmm geza-haynik-dennik-vojnoveho-zajatca-1916-1917-gmm geza-haynik-dennik-vojnoveho-zajatca-1916-1917-gmm

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote získalo v roku 2020 dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na vydanie unikátneho vojenského denníka vojnového zajatca z Rimavskej Soboty v Rusku, publicistu Gézu Haynika. Zostavovateľkou je historička Éva Kerényi.
 


 

Zámerom projektu bolo vydanie autentického archívneho prameňa k dejinám 1. svetovej vojny v dvojjazyčnom slovensko-maďarskom vydaní so zreteľom na originálny text písaný v maďarčine.
 


 

Denník vojaka zo zajateckého tábora v Rusku je autentickým dokladom života vojaka - dôstojníka z Rimavskej Soboty na východnom fronte v posledných rokoch vojny 1916 - 1917. Poskytuje pohľad na každodenný život vojaka rakúsko-uhorskej armády v zajateckom tábore v Nižnom Novgorode "zvnútra". Autorom záznamov je žurnalista miestnych novín Gömör-Kishont a niekdajší pracovník Gemerského múzea, Géza Haynik, ktorý svoje myšlienky zaznamenal ceruzkou v troch zošitoch. Cenné spomienky autor dopĺňa aj dobovými zábermi, fotografiami z východného frontu i s opisom, ktoré sú takisto z pozostalosti vojaka. Jeho poznámky zo zajateckého tábora si zaslúžia osobitnú pozornosť.
 


 

Na základe tohto osobného spisu, ktorý je súčasťou archívu Gemersko-malohontského múzea, dnes môžeme verne rekonštruovať bežný život rakúsko-uhorského vojaka - dôstojníka v ruskom zajateckom tábore i politickú situáciu dobového Ruska na konci 1. svetovej vojny. Vydanie denníka vojaka Gézu Haynika je dokladom o priebehu jedného z najväčších vojenských konfliktov sveta. Vydaním prepisu múzeum sprístupnilo tento cenný, doposiaľ nedostupný osobný archívny prameň širokej verejnosti, ktorý je cenným prínosom pre historiografiu Gemera-Malohontu.
 


 

Vydanie publikácie finančne podporil grantový program KULTMINOR. Dostupná je za cenu 8 € v pokladni Gemersko-malohontského múzea.
 


 

PhDr. Éva Kerényi, PhD. (historička GMM)


 


 

www.gmmuzeum.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk