Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Giglovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Giglovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1922, na spôsob východoslovenských klasicistických sakrálnych stavieb. Jednoloďová dispozícia s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou zakomponovanou do štítového priečelia. Na nárožných lizénach veže, ktoré dnes už nevidno, sú vyryté geometrické ornamenty. [1]
 

Na hlavnom oltári je skupina Ukrižovania, neskorobaroková z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Má strašnú brizolitovú omietku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 377.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 377.
GPS
48.999771, 21.730585
48°59'59.2"N 21°43'50.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk