Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Giraltovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z polovice 18. storočia. Pôvodne bloková stavba na zvýšenom prízemí s osovým rytmom 4-3-2 na hlavnom priečelí, ktoré má asymetricky situovaný trojosový rizalit s predstavaným voľným dvojramenným schodišťom. Rizalit zakončuje veľký trojhranný štít, ktorý spočíva na štyroch pilastroch. Okná majú úzke segmentové frontóny a len na vstupnom portáli rizalitu je dvojitý okrídlený frontón spojený veľkým klenákom. V miestnostiach sú valené klenby s lunetami, pruské a zrkadlové klenby. Strecha je manzardová. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V kaštieli sídli Domov dôchodcov.
Prístup
Nachádza sa v strede mestečka, tesne vedľa evanjelického kostola.
Fotogaléria
Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ zp © Jiří Fiedler, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - barokovo-klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 378.
Bibliografia
www.giraltovce.sk
GPS
49.111616, 21.516530
49°0 6' 41.82", 21°0 30' 59.51"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk