Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Giraltovce - Chrám Matky Ustavičnej pomoci
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Giraltovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený pred rokom 1948. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a mierne predstavanou vežou, riešená v tradíciách východoslovenskej cirkevnej barokovo-klasicistickej architektúry, ktorej formy voľne aplikuje. Sakrálny objekt má v uzávere konchu a v lodi pruské klenby s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy združených nástenných pilastrov. Hladké fasády členia farebne akcentované lizény a polkruhovo zakončené okná, ktoré majú na bočných fasádach zhustený rytmus. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 378.
Bibliografia
www.giraltovce.sk
GPS
49.11230, 21.51479
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk