Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Giraltovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v rokoch 1939 – 1940 s voľným prepisom neogotických tvarov podľa projektu Juraja Byrtusa z Michaloviec. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou so vstupnými arkádami. Veža je situovaná do štítového priečelia, zakončeného úsekmi lomeného oblúka, má vertikálne členenie a nad lomenou arkádou zvukových okien sú lomené štíty s ihlancom. [1]
 

Maľba na víťaznom oblúku je od kostolného maliara V. Gábora. Pseudohistorické zariadenie je z čias stavby kostola. Na bočnom oltári bol obraz Panny Márie od M. Nikschovej-Stickerovej z roku 1935, podľa originálu Wicheru. [2]
 

Výpis z Pamätnej knihy Giraltoviec spresňuje dobu výstavby Kostola sv. Cyrila a Metoda. Sakrálna stavba bola postavená v priebehu rokov 1939 – 1942, posviacka sa konala 21. septembra 1942 a náklady boli: „blízko 300 000 korún krem naturálnej práce...“ Pri výbere miesta mal staviteľ Juraj Byrtus šťastnú ruku – kostol situoval na návrší uprostred obce, takže bol vnímateľný aj v diaľkových pohľadoch a stal sa aj napriek malým rozmerom (9, 8 x 18, 5 m) krajinnou dominantou. [3]
 

Výrazný objekt je charakteristický pre Giraltovce.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede mesta.
Fotogaléria
Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013Giraltovce - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 378.
[3] POHANIČOVÁ, Jana: Staviteľ Juraj Byrtus, regionálne odtiene tradície. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 3, s. 17.
Bibliografia
www.giraltovce.sk
GPS
49.114161, 21.516941
49°06'51.0"N 21°31'01.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk