Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Glabušovce
Lokalita
obec Glabušovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v roku 1830. Je to dvojpodlažná budova s mierne predstavaným rizalitom. Objekt má dvojtraktovú dispozíciu so vstupným vestibulom, ústiacim do priebežnej chodby. [1]
 

Objekt dal postaviť Vincent Jankovics. Neskôr ho vlastnil Alexander Battik. [2]
 

V druhej polovici 20. storočia slúžil ako sídlo miestneho národného výboru (MNV). [3]

Pamiatková ochrana
Žiadna.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je katastrofálny! Ruina. Kaštieľ je bez strechy a stoja iba obvodové múry.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Glabušovce foto © Ladislav Luppa 1/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 379.
[2] www.glabusovce.sk/-historia (14.8.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 379.
Bibliografia
www.glabusovce.sk
GPS
48.154636, 19.458724
48°09'16.7"N 19°27'31.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk