Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
glorieta
záhradný pavilón, malá stavba, stĺpový malý chrám v parku alebo na vyvýšenom miestewww.pamiatkynaslovensku.sk