Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
gloriola
svätožiarawww.pamiatkynaslovensku.sk