Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
gobelín
nástenný koberec často s bohatým a pestrofarebným vzoromwww.pamiatkynaslovensku.sk