Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gočaltovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Gočaltovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol, ktorý bol podľa nápisu na triumfálnom oblúku postavený v roku 1736 na mieste staršej, pravdepodobne drevenej modlitebne, z ktorej pochádza oltár i kazateľnica. V roku 1802 ho klasicisticky upravili a doplnili samostatne stojacou vežou, vybudovanou tesne vedľa kostola. Je to sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Z troch strán obiehajúca protestantská empora má kazetový parapet a stojí na stĺpoch. Fasády kostola členia lizény, veža má pilastre a je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. [1]
 

Ranobarokový oltár pochádzajúci zo starej modlitebne je typu saských epitafov, uprostred ľudová plastika Ukrižovaného, po stranách sú plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov, situované vedľa točitých stĺpov a akantových krídiel oltárnej architektúry z obdobia okolo roku 1750. Ranobaroková kazateľnica je prácou toho istého rezbára (alebo dielne), ktorý robil oltár. Aj tú preniesli zo starej modlitebne. Je drevená, polychrómovaná, na parapete medzi točitými stĺpmi sú postavy evanjelistov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 379.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 379.
Bibliografia
www.gocaltovo.sk
GPS
48.638404, 20.345397
48°38'18.3"N 20°20'43.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk