Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gortva - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Gortvianska Vieska
Lokalita
obec Gortva, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1911. Je to sieňový priestor s rovným uzáverom a stropom. Fasáda je členená lizénovým rámovaním. Predstavaná veža je krytá vysokým polygonálnym ihlancom, dosadajúcim na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 380.
Bibliografia
www.obec-gortva.sk
GPS
48.294349, 20.023731
48°17'39.7"N 20°01'25.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk