Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
grafika
umelecký druh, ktorého hlavným umeleckým materiálom sú čiara a plocha vytvárané pomocou tlače. Je to priestorové umenie a patrí do skupiny výtvarných umení. Cieľom grafiky je obohacovať ľudský vizuálny svet a pomocou zrakového vnímania ukazovať ľudské pocity. Veľkou oblasťou grafiky je tzv. úžitková grafika, ktorej cieľom je tvorba ilustrácií alebo komplexného vizuálneho štýlu firmy, osoby či spoločenstva. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 84 - 85.


www.pamiatkynaslovensku.sk