Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Granč-Petrovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol postavený v roku 1626. Pre veľké statické poruchy musel byť v rokoch 1779 – 1815 zatvorený! Opravili ho a poruchy odstránili v roku 1815. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou západnou vežou so štítkovou atikou. Presbytérium je kryté valenou klenbou s lunetami, loď a sakristia majú rovný strop. Južná predsieň je zaklenutá pruskou klenbou. Sakrálny objekt má sedlovú strechu so sanktusníkom. [1] Fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár je pseudogotický, uprostred sa nachádza socha sv. Martina biskupa, po stranách sú sochy Ježiša, Panny Márie z roku 1909. Bočný oltár sv. Martina je renesnačný z roku 1635. Uprostred stĺpovej architektúry s ornamentikou (tzv. bešlagwerk) s ovocnými girlandami a serafínskymi hlavičkami je obraz poslednej večere a štyri polia s obrazmi štyroch evanjelistov. Na nadstavci je obraz Kalvárie, na predele obraz sv. Martina a Alžbety vdovy. Oltár sv. Martina slúžil do roku 1909 ako hlavný oltár. Na predele s nápisom sú tri samostatné výklenky, v prostrednom je socha Panny Márie s Ježiškom, po stranách socha sv. Petra apoštola) z tretieho chýba socha sv. Pavla, v nadstavci vo výklenku je socha Salvatora, zakončenie nadstavca tvoril chýbajúci obraz sv. Martina. Betlehem a socha Resurrexit sú od rezbára Š. Baču. [2]
 

Zvony pochádzajú zo 17. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza cínový tanier z roku 1669 a v sakristii spomína barokový reliéf sv. Rozálie, drevorezbu z konca 18. storočia. [3]
 

O vzniku kostola existujú dva záznamy - podľa kanonickej vizitácie z roku 1693 dali kostol postaviť luteránski zemepáni v roku 1613. Podľa záznamov na fare v Žehre dal kostol postaviť Baltazár Petróczy, kastelán Spišského hradu, v roku 1626. Objekt bol v interiéri veľmi tmavý, a tak v roku 1815 urobili na severnej strane veľké okno, zadovážili nový oltár, kazateľnicu, lavice a zástavy. [4]
 

Okolo kostola sa nachádza cintorín, kedysi obohnaný múrom. [5]
 

Pôvodný renesančný Kostol sv. Martina bol koncom 20. storočia vzhľadom na počet obyvateľov malý, preto sa obyvatelia obce rozhodli postaviť nový kostol. Kostol sa staval 16 mesiacov Dokončený bol v roku 1994. Dominantou nielen kostola ale aj obce sa stala 25 m vysoká veža nového kostola. V interiéri kostola dominuje drevený reliéf sv. Martina. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v južnej časti obce. Stojí na miernom návrší a hneď vedľa nového kostola.
Fotogaléria
Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019Granč-Petrovce - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 380.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 380.
[4 - 6] www.grancpetrovce.sk/o-obci/historia-obce/
GPS
48.994666, 20.805525
48°59'40.8"N 20°48'19.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk