Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gribov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Lokalita
obec Gribov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Bol to drevený zrubový kostol postavený v roku 1773. V exteriéri aj interiéri bol omietnutý hlinou a vybielený. Išlo o jednoduchý sakrálny objekt so štvorcovou loďou, polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorá bola zastrešená barokovou baňou. Nad uzáverom sa nachádzala malá strešná vežička s makovičkou. Okná lode boli v záreze obdĺžnikové a zakončené trojhranom. [1]
 

V roku 1965 bol na základoch dreveného chrámu postavený nový murovaný kostol. [2]
 

Zariadenie je z pôvodného kostola. Ikonostas je členený vínnou révou, obtočenými stĺpikmi a rokajami, etážový, datovaný rokom 1793. Bočný oltár s obrazom Krista v kalichu, z konca 18. storočia, má stĺpikový rám a úponky vínnej révy vo voľných rozvilinách. V inventári má chrám štyri neskorobarokové drevené svietniky s rokajami z druhej polovice 18. storočia. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 381.
[2] http://obecgribov.sk/cirkev/ (16.6.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 381.
Bibliografia
www.obecgribov.sk
GPS
49.293341, 21.724333
49°17'36.0"N 21°43'27.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk