Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
gýč
kultúrny predmet, ktorý sa vydáva za špičkovú estetickú hodnotu alebo umeleckú hodnotu, hoci ňou nie je. Gýče sú výrobky napodobňujúce kvalitné materiály pomocou nekvalitných materiálov. Prejavuje sa na nich snaha tvorcu o predstavenie nadčasovej idyly, povrchných citov a snaha zapôsobiť za každú cenu. Uspokojujú sa s imitáciou vzorov a nesnažia sa rozvíjať kultúrnu tradíciu. Manipulujú s divákom, výrazne ich využíva masová kultúra. Na rozdiel od epigónstva, ktoré preniká do vnútornej logiky umeleckých postupov, tvorca gýča napodobňuje len povrch týchto postupov. Gýče v tomto význame vznikli s rozvojom priemyselnej veľkovýroby v Nemecku v 19. storočí. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 85.


www.pamiatkynaslovensku.sk