Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gyňov - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gyňov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1924 postavený v secesne chápanom historizujúcom slohu, inšpirovanom neorománskymi prvkami. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním so slepým oblúčkovým vlysom. Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z obdobia vzniku sakrálneho objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia bola prevedená v roku 1968. Generálna oprava kostola sa uskutočnila v rokoch 1986 - 1987. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Gyňov - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Marek Marcinčák 11/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 381.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 381.
[3] www.farnostcana.sk (3.6.2016)
Bibliografia
www.gynov.ocu.sk
GPS
48.590991, 21.303197
48°35'27.6"N 21°18'11.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk