Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Habovka - Kaplnka sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Habovka, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
24. apríla roku 1850 habovskí veriaci sa zaviazali vo fundačnej listine postaviť namiesto starého cintorína kaplnku na počesť sv. Márie Magdalény. Cez veľké prekážky predsa len pričinením farára Gnižáka a obetavosťou habovských veriacich kaplnka bola dostavaná a posvätená v roku 1856. Murárske práce viedol murársky majster Jozef Ulrich, rezbárske práce, oltár, bohostánok, svietniky vyhotovil Jozef Bielopotocký, rezbár z Ružomberka. Ignác Skupeny, stolársky majster z Tvrdošína, zhotovil dvere, okná, lavice a chórus. Okná zasklil Jozef Grúň z Hút. Obraz sv. Márie Magdalény vymaľoval maliar Maximilián Raczkay. [1]
 

Ide o jednoloďovú stavbu s podkovovitým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestory sú kryté trámovým stropom. [2] Fasády sú hladké. Veža je krytá medenou barokovou baňou s laternou.
 

Hlavný oltár je ambitový, typu ľudových barokových prác zo začiatku 19. storočia. Ľudová socha Madony je baroková z konca 18. storočia. Organ je barokový z druhej polovice 18. storočia. Zvon je z roku 1604 z pôvodného kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.habovka.sk (29.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 382.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 382.
Bibliografia
www.habovka.sk
GPS
49.278711, 19.604517
49°16'43.4"N 19°36'16.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk