Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Habura - zvonica
Lokalita
obec Habura, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica s otvorenou zvukovou arkádou. [1] Fasády sú členené nárožnými lizénami. Objekt má stanovú strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí priamo pred Chrámom sv. Michala archanjela.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1969. s. 382.
Bibliografia
www.habura.sk
GPS
49.325470, 21.861801
49°19'31.7"N 21°51'42.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk