Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hadušovce (Spišské Tomášovce) - kúria
Lokalita
obec Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná kúria postavená v prvej polovici 17. storočia. Upravovali ju v 18. a 19. storočí. Bola to prízemná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Mala kamenný renesančný portál s tordovanými pilastrami a rozoklaným štítom, v nadpraží bol erb. Z oboch strán portálu boli sekundárne zamurované reliéfy ovocných girlánd a levích hláv. [1]
 

Kronika obce píše, že v roku 1962 bola tuhá zima a veľa snehu, v dôsledku čoho bola zalomená strecha na kaštieli. [2] To bol začiatok konca existencie kúrie.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 174.
[2] www.spissketomasovce.sk/--137-80-fotografia-byvaly-renesancny-kastiel-v-hadusovciach (29.10.2019)
GPS
48.967639, 20.474010
48°58'03.5"N 20°28'26.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk