Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Háj - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Turčiansky Háj
Lokalita
obec Háj, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1819 – 1820. Sieňová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý dreveným trámovým stropom. Na západnej a severnej strane je drevená protestantská empora. Fasády sú hladké. Hlavný vstup s kamenným ostením má datovanie rokom 1820. [1] Veža je zakončená malou cibuľou.
 

Oltár je barokovo-klasicistický z roku 1820, nadstavcového typu s dvojitými stĺpmi. V strede je neskorší obraz Kristus v Emauzoch a v nadstavci sa nachádza obraz Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica je empírová z čias stavby kostola, pri nej nápisová tabuľa vzťahujúca sa na stavbu. Klasicistická krstiteľnica z roku 1820 je drevená. Na balustrovej nohe je nádrž tvaru gule. Voľný obraz Zmŕtvychvstania pochádza zo začiatku 19. storočia, pravdepodobne ide o pôvodný obraz oltára. [2]
 

Miesto pre výstavbu evanjelického chrámu určilo mesto Kremnica. Dňa 29. júna 1819 posvätili základný kameň. Hneď začali pripravovať stavebný materiál, vykonávať stavebné práce a zbierať finančné dary v Turci, Liptove a na Orave. Po vynaloženom úsilí bol kostol posvätený 1. októbra 1820. Posviacku vykonal Samuel Topercer, ivančiansky kňaz a turčiansky senior. Členovia cirkvi prejavili dobročinnosť aj vecnými darmi (kalich, svietniky, prestieradlá). Ján Grajciar Babušík dal z vlastných prostriedkov vyhotoviť oltár a kazateľnicu. V roku 1820 doplnili interiér kostola oltárnymi obrazmi. V roku 1821 kúpili organ. Výstavba fary bola dokončená v roku 1822. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za účinkovania farára Pavla Šolca bolo v roku 1931 zavedené do kostola, fary a školy elektrické osvetlenie. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 384.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 384.
[3 - 4] http://haj.lutheran.sk/o-nas/historia/ (17.3.2018)
Bibliografia
www.obechaj.sk
GPS
48.862591, 18.881715
48°51'45.3"N 18°52'54.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk