Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Háj - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Háj, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1764 s neskoršími úpravami. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutá krížovými klenbami. Veža vstavaná do štítového priečelia je krytá ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový s ústredným obrazom sv. Jozefa a s plastikami dvoch svätcov v stĺpovej, rokajami zdobenej architektúre z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Háj - Kostol sv. Jozefa foto © Marek Marcinčák 9/2020Háj - Kostol sv. Jozefa foto © Marek Marcinčák 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 383.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 383.
GPS
48.628419, 20.855879
48°37'42.3"N 20°51'21.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk