Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Turčiansky Háj
Lokalita
obec Háj, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený okolo roku 1454. Takmer úplne prestavaný bol v 17. storočí. Opravovali ho v roku 1671 a zaklenuli v roku 1720. Vznikol prestavbou jednoloďového sakrálneho objektu. Jeho mimoriadne zaujímavý pôdorys je trojloďový, pomerne široký, s rovným uzáverom presbytéria, krytým krížovou klenbou. Sakristia je oddelená od presbytéria nápadne hrubým múrom, zaklenuté valenou klenbou s hrebienkovými lunetami. Jednotlivé lode sú vzájomne spojené širokými arkádami. Kostol je prístupný dvoma gotickými portálmi z 15. storočia s bohato profilovaným kamenným ostením. Fasády sú hladké, miestami členené opornými piliermi. V presbytériu sa nachádza malý výklenok pastofória s drevenými dvierkami, na ktorých sú gotické železné kované okutia v podobe štylizovaných ľalií. Podobné okutie je aj na dverách, vedúcich do sakristie. [1] Veža je zakončená trojstupňovou zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je barokový z konca 17. storočia. V strede stĺpovej architektúry je obraz sv. Kozmu a Damiána, po stranách oltára sú sochy jezuitských svätcova za nimi ušnice oltára, oživené polpostavami anjelov. V nadstavci je obraz Panny Márie. Nad stredným obrazom je ušnicová kartuša s erbom. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. Na polygonálnom prehnutom parapete, členenom volútami, sú okrídlené hlavičky anjelov a kvety. Kamenná krstiteľnica je gotická z 15. storočia. Na polygonálnej nohe je prstencový orech a polygonálna nádrž. Organ je klasicistický z konca 19. storočia. Procesiový kríž je barokový z 18. storočia. Socha sv. Jána Nepomuckého je baroková z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína kalich zostavený z dvoch častí, noha je z roku 1616 (datovaná), kupa zo začiatku 18. storočia. Súpis ďalej spomína na povale kostola fragmenty nástennej maľby a odtlačky po gotickej klenbe. [3]
 

Podľa iného zdroja gotický kostol pochádza z roku 1381 a dostavaný bol v roku 1454. K najcennejším pamiatkam kostola patrila neskorogotická socha Madony s Ježiškom na polmesiaci, ktorej autorom bol pravdepodobne rezbársky tovariš majstra Pavla z Levoče, pochádzajúci asi z Turca. Jej vznik je datovaný do rokov 1500 - 1510. V 40. rokoch 20. storočia bola premiestnená do zbierok Slovenského národného múzea v Turčianskom sv. Martine. [4]
 

Veža kostola je 25 m vysoká a sú v nej umiestnené tri zvony. Pôvodné staré zvony boli v období prvej svetovej vojny zrekvirované. [5]
 

Od vzniku farnosti v roku 1340 účinkovalo v Háji 42 kňazov. Prvým bol v roku 1340 de Gay a posledným v Háji pôsobiacim kňazom od roku 1955 do roku 1972 bol Ján Hulla. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v opevnenom areáli na západnom okraji obce.
Fotogaléria
Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 3/2020Háj - kríže pri kostole foto © Jana Lacková 3/2020Háj - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 3/2020Háj - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 3/2020Háj - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 3/2020Háj - kríž pri kostole (detail) foto © Jana Lacková 3/2020Háj - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 3/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 383.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 383.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 384.
[4 - 6] www.obechaj.sk/obec-2/kulturne-pamiatky/ (10.2.2021)
Bibliografia
www.obechaj.sk
GPS
48.864451, 18.881476
48°51'52.0"N 18°52'53.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk