Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hajdúsi
pôvodne pastieri dobytka, z ktorých sa v priebehu 16. storočia vyvinuli nepravidelné vojenské skupiny. Boli z Balkánu (Srbi) a živili sa roľníctvom, neskôr dobytkárstvom. Bojovali proti Turkom a strážili pohraničie. Keď stratili po tureckých nájazdoch majetky a obživu, začali žiť potulným spôsobom života. Nechávali sa najímať do služby ako vojaci. V 17. a 18. storočí tvorili jadro povstaleckých armád. Keď nedostávali žold, uchyľovali sa k lúpeži a drancovaniu.www.pamiatkynaslovensku.sk