Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hajtovka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Hajtuvka
Lokalita
obec Hajtovka, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1872 v tradičnom slohu východoslovenských barokovo-klasicistických kostolov z obdobia rokov 1770 – 1830. Obnovili ho v roku 1932. [1] 5. septembra 1933 bol zasiahnutý bleskom a v roku 1936 ho opäť renovovali. [2] Pri obnove zároveň postavili novú vežu. Jednoloďový kostol s polkruhovým presbytériom a západnou predstavanou vežou, z vonkajšej strany priechodu presbytéria do šírky lode konkávne zaoblený. [3] Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1963 kostol opäť opravili a zaviedli elektrické vedenie. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 385.
[2] www.farnostudol.sk (4.6.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 385.
[5] www.farnostudol.sk (4.6.2016)
GPS
49.298269, 20.771800
49°17'53.8"N 20°46'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk