Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Halič - Hrobka Forgáchovcov
Lokalita
obec Halič, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
Bibliografia
HERUCOVÁ, Marta: Hrobka Forgáchovcov v Haliči. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 20 - 27.www.pamiatkynaslovensku.sk