Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Halič - Kostol Nájdenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Halič, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1835. Renovovali ho v roku 1890 a 1921. Je to jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, južnou sakristiou a dvoma nadstavanými vežami. Interiér je zaklenutý českými plackami, uprostred s náznakom kupoly. Nad vchodom je murovaná organová empora s konvexným parapetom na arkádach. Po obidvoch stranách presbytéria sú zasklené panské oratóriá. Dvojvežová hlavná fasáda členená pilastrami s kordónovými rímsami má predstavaný portikus na mohutných stĺpoch, ktorý je zakončený trojuholníkovým štítom. Veže členené dvojicou pilastrov, vo vrchnej časti združenými pilastrami sú zastrešené zvonovitou prilbou s laternou. [1]
 

Hlavný oltár z prvej polovice 19. storočia sa skladá z predstavanej menzy a závesného obraz Povýšenia sv. Kríža. Bočný oltár Panny Márie je z prvej polovice 19. storočia. Skladá sa z predstavanej menzy a závesného obraz z roku 1860, predstavujúceho Immaculatu od J. Jonassa. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je klasicistický z roku 1835 s obrazom svätca. Kazateľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia, so štvorcovým parapetom s kazetami. Pseudobaroková drevená krstiteľnica z konca 19. storočia má mramorovú kupu s lupeňovitým dekorom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Halič - Kostol Nájdenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 9/2016Halič - Kostol Nájdenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 9/2016Halič - Kostol Nájdenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 2/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 386 - 387.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 387.
Bibliografia
www.halic.sk
GPS
48.355238, 19.573987
48°21'18.9"N 19°34'26.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk