Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Halič - Soľný úrad
Lokalita
obec Halič, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Bývalý soľný sklad - úrad je barokovo-klasicistická budova z konca 18. storočia. [1] Má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 19 x 13 m. Na oblúku brány je datovanie Ao 1768. Budova je ohradená kamenným múrom. [2]
 

Soľný monopolný poriadok (právo panovníka, resp. štátu na ťažbu soli a obchod) je z roku 1701 a 1835. Soľné domy slúžili na uskladňovanie soli. Soľný sklad v Haliči sa spomína už v roku 1711. O rozšírení soľného skladu v Haliči o klasicistickú budovu je písomný údaj z roku 1767. V Novohradskej stolici boli dva soľné sklady, neskôr zostal len soľný sklad v Haliči. Niektoré obce dostali povolenie podľa nového systému, aby predávali soľ (museli vyložiť na dom dvojitého orla), po zaplatení určenej sumy. Dlhoročným inšpektorom skladu bol Lorincz Schifner (1813). V roku 1846 bol v soľnom sklade v Haliči pokladníkom Ján Binder, revízor váhy Jozef Beywinther, majster váhy František Polczer a strážcom skladu bol Štefan Moháček. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1994 - 1995. [4]
Súčasný stav a využitie
Objekt využívalo v 90. rokoch 20. storočia Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ako depozitár. Momentálne v ňom sídli nezisková organizácia Jožo Pročko deťom, n.o. [5] Budova je v dobrom stave.
Fotogaléria
Halič - Soľný úrad foto © Ladislav Luppa 8/2013Halič - Soľný úrad foto © Ladislav Luppa 9/2016Halič - Soľný úrad foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 386.
[2 - 5] www.obechalic.sk/navstevnik/pamiatky/ (12.11.2017)
Bibliografia
www.halic.sk
GPS
48.354911, 19.573216
48°21'17.7"N 19°34'23.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk