Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Haligovce - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Haligovce, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1896 - 1897 v neorománskom slohu. Jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a do priečelia situovanou, čiastočne predstavanou vežou. Fasáda je členená dekoratívnymi opornými piliermi. V interiéri je rovný strop. Veža je ukončená ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Krstiteľnica s nástenným reliéfom Krstu Krista a so zavesenou nádobou na stene je z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 388.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 388.
GPS
49.362857, 20.447116
49°21'46.3"N 20°26'49.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk