Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
halový kostol
pozdĺžny kostol, ktorého bočné lode sú rovnako vysoké ako hlavná loď a všetky tieto lode sú prekryté jednou ucelenou strechou. Stredná loď je osvetlená z vysokých okien bočných lodí. Priečna loď tu väčšinou nie je.www.pamiatkynaslovensku.sk