Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Haluzice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zrúcaniny románskeho kostola, ktorý postavili okolo roku 1240. Prestavba sa uskutočnila v 16. storočí, kedy predĺžili loď, pristavali sakristiu a okolo sakrálneho objektu vybudovali opevnený múr so strieľňami. Od roku 1810 je kostol opustený. Časom sa zmenil na ruinu. Kostol je jednoloďový priestor s polkruhovou konchovou apsidou bez víťazného oblúka. Postavený bol z lomového riadkovo uloženého kamenného muriva. V západnej časti románskej lode je pôvodný portál a otvory po trámoch drevenej empory. V predĺženej časti lode sú dve okná, jedno s gotickou kružbou. [1]
 

Neskorogotická socha Madony z konca 15. storočia, ktorá pochádzala z kostola v Haluziciach, je od roku 1718 vo farskom kostole v Beckove. [2]

Pamiatková ochrana
Konzervácia.
 

Haluzice – Kostol Všetkých svätých – (č. ÚZPF 1218/1-3 ) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Konzervovaná ruina.
Prístup
Stojí juhovýchodne od obce Haluzice.
Fotogaléria
Haluzice  zp © Jiří Fiedler, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017Haluzice - Kostol Všetkých svätých (zrúcanina) foto © Hana Farkašová 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 388.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 388.
[3] www.pamiatky.sk (27.4.2023)
Bibliografia
VODIČKA, Ľuboš: Opevnená zrúcanina haluzického kostolíka. In: Krásy Slovenska, LXXXI, 2004, č. 5-6, s. 52.
www.haluzice.exint.sk
GPS
48.821227, 17.869781
48°49'16.4"N 17°52'11.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk