Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Handlová - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická prícestná kaplnka postavená v polovici 19. storočia. Jednoloďový priestor obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Fasáda bola kedysi členená lizénovým rámom. V súčasnosti je hladká. Trojpodlažná veža je zastrešená zvonovitou prilbou. [1]
 

Na menze oltára sa nachádza ľudová plastika Piety z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v júni až septembri 2014. Okná skrášlili vitrážne maľby Heleny Galbavej. Pre okoloidúcich návštevníkov boli osadené vstupné presklené dvere. O terénne úpravy okolia kaplnky sa postarali muži z miestnej farnosti. Nové nátery dostali rámy okien a dvier. Slávnostné znovuposvätenie Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so svätou omšou sa uskutočnilo 20. septembra 2019. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na dolnom konci mesta. Nachádza sa pri vstupe do mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 389.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 389.
[3] WEISSOVÁ, Veronika: Handlovská kaplnka sa dočkala opravy. 18. september 2014, https://myhornanitra.sme.sk/c/7390565/handlovska-kaplnka-sa-dockala-opravy.html
Handlovská kaplnka sa dočkala opravy (14.10.2019)
Bibliografia
www.handlova.sk
GPS
48.745838, 18.764724
48°44'45.0"N 18°45'53.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk