Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Handlová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v druhej polovici 18. storočia. Malý sakrálny objekt štvorcového pôdorysu s rovným uzáverom je zaklenutý valenou klenbou. Fasáda je hladká. Kaplnka je zakončená stanovou strechou. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza na menze oltára klasicistickú plastiku sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 19. storočia a tiež ľudové sochy Panny Márie a sv. Anny z konca 18. storočia. [2] Všetky sú však už minulosťou.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2015.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa handlovského domu kultúry.
Fotogaléria
Handlová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Jiří Fiedler 4/1990Handlová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Jiří Fiedler 4/1990
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 389.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 389.
Bibliografia
www.handlova.sk
GPS
48.726789, 18.758725
48°43'36.4"N 18°45'31.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk