Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Handlová - Kostol Dobrého pastiera
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Horný kostol
Lokalita
obec Handlová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1941. Moderný objekt s dvoma kaplnkami. [1]
 

Tri barokové plastiky svätcov z polovice 18. storočia a plastika sv. Jozefa z polovice 19. storočia boli prenesené z neznámeho miesta. [2]
 

Kostol Dobrého pastiera je poslednou veľkou kresťanskou stavbou v meste Handlová. Zaujímavosťou je, že bol postavený počas prebiehajúcej druhej svetovej vojny, kedy bolo prioritou štátu vojnové hospodárstvo a nie starostlivosť o duše kresťanov. Najväčšiu časť financií na výstavbu kostola zabezpečili veriaci, ale finančnú pomoc poskytol aj miestny banský závod a prezidentská kancelária. [3]
 

Kostol postavili spoločne Slováci a Nemci. Malé trhlinky sa na ňom objavovali od začiatku. V roku 2010 daždivé leto však dalo svah, na ktorom kostol stojí, do pohybu a na stenách sa objavili veľké trhliny. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Hornom konci.
Fotogaléria
Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022Handlová - Kostol Dobrého pastiera foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 389.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 389.
[3] www.handlova.sk/9218/kostol-dobreho-pastiera (4.5.2022)
[4] KUCMAN, Marián: Handlovský kostol Dobrého pastiera je stále v ohrození. 11. jún 2011 https://myhornanitra.sme.sk/c/5932585/handlovsky-kostol-dobreho-pastiera-je-stale-v-ohrozeni.html (4.5.2022)
Bibliografia
www.handlova.sk
GPS
48.703856, 18.744722
48°42'13.9"N 18°44'41.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk