Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanigovce - Chrám sv. Demetria
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hanigovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia. Obnovený bol v roku 1881. Jednoloďový objekt s oblým, konchou krytým oltárnym uzáverom a západnou predstavanou vežou. V lodi sú plytké pruské klenby s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Fasády boli kedysi členené lizénami, dnes sú hladké. Veža je zastrešená zvonovitou prilbou, na ktorej je menšia laterna. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zväčša z čias okolo roku 1881. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza procesiový obraz Immaculaty v drevenom ľudovom klasicistickom ráme zo začiatku 19. storočia a obraz Sedembolestnej Panny Márie s votívnymi predmetmi z roku 1892. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v strede obce. Stojí na miernom návrší. Za kostolom je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 390.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 390.
Bibliografia
www.hanigovce.sk
GPS
49.173347, 21.018776
49°10'24.1"N 21°01'07.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk