Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavili v roku 1656 s použitím staršieho gotického kostola. V rokoch 1751 – 1764 pristavali bočné kaplnky a novú vežu. Neskôr rozšírili bočné kaplnky prístavbami východným a západným smerom a pri druhom a treťom klenbovom poli otvorili arkádou do lode, takže kostol pôsobí dojmom trojlodia. Exteriér stavby je klasicisticky upravený. Hlavná loď je zaklenutá troma poľami pruskej klenby, v polygonálnom presbytériu je valená klenba s lunetami. Na ľavej strane presbytéria nad sakristiou je oratórium, po pravej strane sa do presbytéria otvára južná klasicistická kaplnka, postavená začiatkom 19. storočia a zaklenutá zrkadlovou klenbou. Na západnej strane lode je orgánový chór, vyplnený zadnou stenou až po klenbu. Pod kostolom je podzemná krypta. Hlavná fasáda kostola bola pôvodne trojdielna s miernym ústredným rizalitom trojpodlažnej veže a bočnými krídlami, na ktorých sú polkruhovo zakončené niky s lambrekénom v parapete. V nikách sú sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Iva z druhej polovice 18. storočia, pravdepodobne z dielne J. A. Kraussa. K bočným krídlam sa pridružujú nižšie prístavby s polkruhovo zakončeným portálom. Pôvodne barokové bočné kaplnky sú vo fasáde konkávne prehýbané, klasicistická južná kaplnka pri presbytériu je v celej fasáde rustikovaná. [1]
 

Interiér kostola je vybavený nástropnou figurálnou maľbou od V. Smolku z roku 1923, pravdepodobne na staršom barokovom podklade. Hlavný oltár je neorenesančný s obrazom Panny Márie od V. Smolku z roku 1934. Bočné oltáre sú luisézne, rovnakého architektonického riešenia, typu drapériových oltárov z druhej polovice 18. storočia. Ľavý s ústredným obrazom sv. Anny od A. Stadlera z roku 1866, pravý s kópiou Rafaelovej Sixtínskej madony. Oltár v ľavej bočnej kaplnke s obrazom Ukrižoavného z druhej polovice 19. storočia. Oltár v pravej bočnej kaplnke je klasicistický s predstavanými korintskými stĺpmi a po stranách s pilastarmi, ktoré nesú zalomený architráv. V strede je obraz Krstu Krista od I. Klimkovicsa z roku 1838. Po stranách obrazu sú barokové plastiky svätcov, prenesené zo staršieho oltára. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia, na volútových konzolách parapetu s plastikami štyroch evanjelistov. Krstiteľnica je rokoková s točenou pätkou z polovice 18. storočia. Barokový obraz Zvestovania je z 18. storočia. Voľný obraz sv. Jána Nepomuckého z roku 1825 je od J. Peskyho st. Kalich je z druhej polovice 18. storočia v luiséznom slohu. Kadideľnica je klasicistická, tepaná práca z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce. V tesnej blízkosti kostola je cintorín.
Fotogaléria
Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 5/2012Haniska - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Agnesa Delimanová 1/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 390.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 390.
Bibliografia
www.haniska-ke.sk
GPS
48.615708, 21.252799
48.615708,21.252799www.pamiatkynaslovensku.sk