Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Haniska - liehovar
Lokalita
obec Haniska, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Liehovar postavený v rokoch 1906 - 1907. Jeho vlastníkom bol rod Kichmayerovcov. Po znárodnení sa stal majetkom štátu. Budova bola donedávna registrovaná ako technická pamiatka. Od roku 1990 existovali snahy liehovar zbúrať, čo sa postupne aj stalo, ako prvý padol za obeť komín. [1]
 

Škoda, že sa nenašiel spôsob liehovar zachovať ako svedectvo priemyselnej aktivity v minulosti. S technickým zariadením mohol slúžiť ako technická pamiatka. [2]

Prístup
Nachádzal sa na Krompašskej ulici.
Poznámky
[1 - 2] www.obechaniska.sk/zaujimavosti-v-obci.html (10.4.2020)
Bibliografia
www.obechaniska.skwww.pamiatkynaslovensku.sk