Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanková - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hanková, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1811 s použitím staršej stavby predošlého, v roku 1726 vybudovaného sakrálneho objektu, z ktorého sa zachovala iba veža. Pozdĺžny priestor s polkruhovým zakončením je zaklenutý pruskými klenbami a konchou. Rozšírená murovaná protestantská empora sa arkádovite otvára do lode, je podklenutá českou plackou a má železné zábradlie. Fasády sú členené pilastrami. Veža je zakončená ihlancom. [1]
 

Klasicistický oltár je z polovice 19. storočia, v strede s novším obrazom Žehnajúceho Krista. Kazateľnica z roku 1840 má kanelovaný parapet a okrúhly baldachýn s podkasanou drapériou. Krstiteľnica je z 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku v inventári kostola spomína cínový svietnik z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 391.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 391.
Bibliografia
www.hankova.sk
GPS
48.749202, 20.313331
48°44'57.1"N 20°18'48.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk