Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hankovce - Kostola sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hankovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1912 v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu východoslovenských kostolov z konca 18. storočia. [1] Podľa iného zdroja vznikol už v roku 1836 a posvätený bol dokonca už v roku 1835. [2] Ide o jednoloďový sakrálny objekt so segmentovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s klenbovými pásmi, dosadajúcimi na nástenné pilastre. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá ihlancom. [3]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby. V inventári kostola uvádza Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 obrazy prenesené z iného objektu – obraz sv. Martina z konca 19. storočia, obraz Madony od J. Čižíka z roku 1879 a kamennú krstiteľnicu zo 17. storočia. [4]
 

V Hankovciach bol kostol z dreva, postavený v roku 1698 a zasvätený sv. Mikulášovi. Po čase začal upadať. Po roku 1800 už ho veriaci nemohli používať, preto postavili nový. Je zasvätený sv. Martinovi, jeho socha bola vymenená v roku 1948 za obraz. Na boku je obraz Panny Márie z roku 1879. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sporadické opravy sa konali v roku 1878, 1891 a 1965. Plynofikácia a omaľovanie kostola sa uskutočnili v roku 2005. Nové okná s vytrážami a dvere osadili v roku 2007. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 391.
[2] www.hankovce.sk (9.3.2017)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 391.
[5 - 6] www.hankovce.sk (9.3.2017)
Bibliografia
www.hankovce.sk
GPS
49.204147, 21.405927
49°12'14.9"N 21°24'21.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk