Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1783. Rozšírený o vežu a empírovo upravený bol v roku 1820. Veža situovaná do štítového priečelia má združené zvukové okná a nízku prilbu s laternou. Kostol bol obnovený v roku 1937. Sieňový pozdĺžny priestor kostola má polkruhový uzáver a je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých klenbové pásy dosadajú na vystupujúce nástenné piliere. [1]
 

V interiéri na západnej strane je murovaný dvojarkádový chór a na južnej strane drevená empora. Z pôvodného zariadenia sa zachovala rokokovo-klasicistická kazateľnica s rokajami a čabrakmi, obraz Krista na kríži z čias stavby kostola a bohoslužobné nádoby, kalich s patenou z roku 1783, cínové krčahy z roku 1792 a 1793, cibórium z roku 1826 a cínový tanier z roku 1830. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v juhovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 392 - 393.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 393.
Bibliografia
www.hanusovce.sk
GPS
49.024819, 21.503639
49°0 1' 29.35", 21°0 30' 13.10"www.pamiatkynaslovensku.sk