Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ
Iný názov
Kaštieľ Dessewffyovcov, Veľký kaštieľ
Lokalita
obec Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ sa všeobecne považuje za stavbu zo začiatku 18. storočia. Podľa jeho blokového pôdorysu so štyrmi nárožnými vežami a podľa renesančných klenieb ho však možno považovať za starší, renesančný, ktorý pravdepodobne postavili ešte v 17. storočí. V 18. storočí objekt barokovo upravili, a preto môžeme hovoriť o renesančno-barokovom kaštieli. [1] Je to typ štvorvežového dvojpodlažného kaštieľa. Arkády sú na prvom a druhom podlaží, na hlavnej fasáde medzi vežami. Pôvodne otvorené arkády boli neskôr zasklené. Kaštieľ je bloková dvojtraktová budova so štyrmi nárožnými štvorhrannými vežami. Miestnosti napojené na ústredný vestibul sú na prízemí kryté valenými klenbami a lunetami, na poschodí krížovými a českými klenbami. Vo vežiach sú krížové a české klenby. Klenbové polia majú bohatú štukovú výzdobu. [2] V kaštieli sú aj renesančné a pruské klenby. Na poschodí dominuje reprezentačná sála. Pri barokovej úprave osadili do niektorých okien barokové mreže a upravili fasády. [3]
 

V exteriéri je silueta budovy určená súhrou manzardovej strechy a zvonovitých striech veží, ktoré rytmizujú architektúru kaštieľa. Strechy sú pokryté dreveným šindľom. Členitému rytmu zodpovedá aj bohatá úprava okien so segmentovo sa vzdúvajúcimi krídlovými frontónmi a so štukovými páskovými, mušľovými a rastlinnými motívmi v parapete i na nadookenných plochách. V ústrednej osi prvého podlažia je portál s postrannými pilastrami s nadstavcovou časťou, v nej bola pôvodne nápisová tabuľa a segmentovo rozoklaný štít, v strede ktorého je kamenný erb. [4] Kaštieľ patril rodine Dessewffyovcov.
 

Rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením, bola v polovici 19. storočia prebudovaná na prírodno-krajinársky park. Jeho porastová štruktúra sa sčasti zachovala dodnes. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 60. rokoch 20. storočia sa obnovila šindľová strecha a v roku 1970 sa začalo s celkovou rekonštrukciou objektu. Počas rekonštrukcie sa rozhodlo, že v kaštieli bude sídliť okresné múzeum, ktoré vzniklo v roku 1975 a do kaštieľa sa presťahovalo v roku 1976. [6]
 

Hanušovce – veľký barokový kaštieľ (č. ÚZPF 287/1) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2017. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [7]
 

Hanušovce nad Topľou – kaštieľ (č. ÚZPF 287/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. V kaštieli je múzeum.
 

Počas vojny sídlilo v kaštieli velenie pracovného tábora pre neprispôsobivé asociálne živly. Po vojne sa budova využívala pre potreby miestnej meštianskej školy a od roku 1956 ako poľnohospodárske sklady. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia bol kaštieľ priestorom pre sociálno-kultúrne potreby mesta Hanušovce nad Topľou. Od roku 1976 sa stal sídlom múzea. [9]
 

Vlastivedné múzeum je regionálnym múzeom so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou. Dokumentuje históriu a osobitosti prírodných pomerov regiónu. Od roku 1998 sa múzeum špecializuje na výskum a prezentáciu vysťahovalectva z východného Slovenska. Múzeum spravuje zbierkový fond 18 500 kusov z oblasti geológie, paleontológie, botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, kunsthistórie a histórie. [10]
 

Druhá budova múzea je renesančnou stavbou, ktorá slúžila pravdepodobne ako hospodárska budova. O jej histórii nie sú bližšie informácie. Je to dvojpodlažná bloková stavba v tesnej blízkosti druhého kaštieľa. [11]

Prístup
Stojí na začiatku mesta (smerom od Prešova). Vedľa kaštieľa sa v tesnom susedstve nachádza druhý menší kaštieľ. Zámocká 5.
Fotogaléria
Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 8/2008Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ a kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ a kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - pohľad od kostola foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - pohľad od kostola foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - pohľad od kostola foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - pohľad od kostola foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - vstup do objektu foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - vstup do suterénu foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - vstup do suterénu foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Veľký kaštieľ - pohľad na mesto foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - pohľad na mesto a Veľký kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 86.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 392.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 86.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 392.
[5 - 6] www.muzeumhanusovce.sk (14.3.2013)
[7] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
[8] www.pamiatky.sk (15.4.2022)
[9 - 11] www.muzeumhanusovce.sk (14.3.2013)
Bibliografia
BRUSS, Samuel - JENČOVÁ-KOTOROVÁ, Mária - ŠAFRANKO, Peter: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou a jeho sídlo - kaštieľ. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 2, s. 6 - 10.
JENČOVÁ-KOTOROVÁ, Mária: Barokový kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou a jeho obnova. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 2, s. 18 - 23.
PAVLÍKOVÁ, Adriana: Systém zelene v pamiatkovej zóne Hanušovce nad Topľou. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 23 – 28.
www.muzeumhanusovce.sk
www.hanusovce.sk
GPS
49.026131, 21.498983
49°01'34.1"N 21°29'56.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk