Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanušovce nad Topľou - zvonica
Lokalita
obec Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobaroková zvonica postavená v roku 1742. Upravovali ju v 19. a 20. storočí. Je to dvojpodlažný jednopriestorový vežovitý objekt na pôdoryse štvorca. [1] Fasády má hladké, členené opornými piliermi.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v 80. rokoch 20. storočia. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí východne od kostola. Je súčasťou areálu Kostola Nanebovzatia Panny Márie.
Fotogaléria
Hanušovce nad Topľou - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012Hanušovce nad Topľou - Kostol Nanebovzatia Panny Márie a vedľa zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (17.2.2020)
Bibliografia
www.hanusovce.sk
GPS
49.026078, 21.500429
49°01'33.9"N 21°30'01.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk