Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Harakovce - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Harakovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená na začiatku 20. storočia. Je to menšia murovaná stavba s polkruhovým zakončením. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou. [1]
 

V interiéri sa nachádza socha Panny Márie zo začiatku 19. storočia, ľudová drevorezba. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pod Braniskom.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 394.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 394.
Bibliografia
www.harakovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk